Ceny Mercedes Benz Viano

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz Viano bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

32 563,67 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz Viano

Cena pojazdów model Mercedes Benz Viano mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W miesiącu: Listopada cena średnia samochodów wyniosła 28 590 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Grudnia) do 32 498 zł. W kolejnych miesiącach (Stycznia, Lutego) cena wzrosła średnio o 17 %, z 30 544 zł do 35 689 zł. W ostatnich dwóch miesiącach, cena obniżyła się w porównaniu do średniej z okresu poprzedniego o -5 %, spadając w miesiącach: Marca i Kwietnia z 33 116,5 zł do 31 458 zł.

Cena wg rocznika

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz Viano
Liczba samochodów z podanym rokiem
26 762 zł
33
8
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.