Ceny Mercedes Benz S Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz S Class mocno spadły w ubiegłych miesiącach. Odnotowuje się zatem silny spadek cen samochodów tego modelu.

87 406,67 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz S Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz S Class Odnotowały silny spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Lipca średnia cena aut wyniosła 120 675 zł. W kolejnym, Sierpnia, cena znacząco spadła do 101 208 zł. W kolejnych dwóch miesiącach cena spadła o -32 % w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach, cena średnia spadła aż o -19 % w porównaniu do ceny z poprzednich czterech miesięcy, zmieniając się z 93 229 zł na 75 762 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz S Class znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W latach między "przed 2000" i 2006, średnia cena wyniosła 27 111,8 zł. Widać tu wyraźny spadek ceny w porówaniu jej w pierwszym i w ostatnim roku badanego okresu (z 45 771 zł do 32 825 zł). W kolejnych dwóch latach (2007, 2010) cena modelu znacznie wzrosła, o 148 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 70 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (225 218,75 zł) i ostatnich dwóch lat, 2016 i 2021 (383 327,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz S Class w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 56 % tańsze od średniej ceny samochodów (75 404 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 72 358 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 343% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 191 671 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mercedes Benz S Class wg rodzaju paliwa widać, że "Gaz" są najtańsze, a dokładnie o 65 % poniżej średniej (75 404 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Diesel" kosztujący ok. 52 381 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 81 % powyżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 52 381 zł

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Mercedes Benz S Class według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 5 drzwi, będące o 60 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (30 033 zł). Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 4 drzwi, są one o 38 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena grudnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz S Class
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
75 404 zł
108
78
103
106
19
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.