Ceny Mercedes Benz S Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz S Class odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

101 616,5 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz S Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz S Class odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Stycznia cena średnia samochodów wyniosła 95 764 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Lutego) do 106 975 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 101 369,5 zł na 100 665,5 zł. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 101 017,5 zł do 102 814,5 zł w miesiącach Maja i Czerwca.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz S Class znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2010, średnia cena była na poziomie 42 001,2 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 30 563 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 81 100 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2011, 2012) cena modelu znacznie wzrosła, o 108 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 63 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (234 271 zł) i ostatnich dwóch lat, 2017 i 2018 (381 275,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz S Class w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 54 % tańsze od średniej ceny samochodów (88 883 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 131 400 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "25 000 - 50 000", są one o 366% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "mniej niż 10 000" , kosztujące 340 659 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mercedes Benz S Class wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 38 % poniżej średniej (88 883 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 158 053 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 78 % powyżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 54 702 zł

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Mercedes Benz S Class według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 62 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (33 394 zł). Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 61 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena czerwca
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz S Class
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
88 883 zł
109
73
109
102
23
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.