Ceny Mercedes Benz C 220

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz C 220 bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

46 617,17 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz C 220

Cena pojazdów model Mercedes Benz C 220 mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Listopada, średnia cena aut wynosiła 28 578 zł. W kolejnym, (Grudnia) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 51 948 zł. W kolejnych miesiącach (Stycznia, Lutego) cena wzrosła średnio o 46 %, z 40 263 zł do 58 690,5 zł. W ostatnich dwóch miesiącach, cena średnia spadła aż o -17 % w porównaniu do ceny z poprzednich czterech miesięcy, zmieniając się z 49 476,75 zł na 40 898 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz C 220 znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2019, średnia cena była na poziomie 49 619 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 6 557 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 134 700 zł w ostatnim roku.

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz C 220 w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 61 % tańsze od średniej ceny samochodów (39 314 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "mniej niż 10 000" kosztujące 49 225 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "50 000 - 100 000", są one o 166% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 50 800 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny samochodów modelu: Mercedes Benz C 220 wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" jest najbardziej kosztowny, a konkretnie o 3 % droższy od średniej (39 314 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej ekonomicznym jest: "Diesel" kosztujący ok. 45 316 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 15 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 40 533 zł

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz C 220
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
39 314 zł
38
20
38
36
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.