Ceny Mercedes Benz C Class 250

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz C Class 250 bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

86 184 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz C Class 250

Cena pojazdów model Mercedes Benz C Class 250 mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Listopada, średnia cena aut wynosiła . W kolejnym, (Grudnia) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 64 300 zł. W kolejnych miesiącach (Stycznia, Lutego) cena wzrosła średnio o 128 %, z 32 150 zł do 73 208,5 zł. Cena średnia wzrosła o 109 % w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, z 52 679,25 zł w czterech ostatnich i 110 101,5 zł w dwóch ostatnich miesiącach, Marca i Kwietnia.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz C Class 250
104 930 zł
6
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.